Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chơi mà không cần kết nối Internet không?